Make your own free website on Tripod.com
DelPradorado     |   home
                                                  
Marjon

Kijk hier is het dak bepand en beschoorsteend. Ik ben nog aan het broeden op
de afwerking van de nok. En zoals jullie zien, hangen de zolders van de 2e etage
nog helemaal los en scheef.

de kapellen op het dak zonder shingles (zitten er nu wel op)

en de schoorstenen